Nabídka služeb

Výkopové práce:

 • výkopy základů a základových pásů
 • výkopy inženýrských sítí
 • výkopy kanalizací včetně pokládky a napojení
 • výkopy vodovodů včetně pokládky a napojení
 • vykopy elektřiny včetně pokládky a napojení
 • výkopy pro jímky, čističky včetně napojení
 • výkopy hydroizolací staveb proti zemní vlhkosti
 • výkopy bazénů
 • terenní úpravy, skrývka zeminy
 • hloubení výkopů

Přeprava materialů

 • dovoz a odvoz stavebních materiálů
 • přistavení kontejnerů na stavební sutě a odpad (3 m3)
 • dovoz a odvoz sypkých materiálů a sutí (stěrk, struska, písek)

 

Instalaterské práce

 • Rekonstrukce koupelen
 • instalace vody, plynu, topeni, odpady

 

Ostatní

 • odhrnování sněhu
 • zhotovení zakladové desky rodinných domů
 • demolice objektů a likvidace sutin
 • pokládka zámkových dlažeb
 • stavba zídek, plotů
 • stavba příjezdových komunikací